1) 2014 წლის 1 აგვისტოდან ვიწყებთ ხელოვნური მარმარილოს ზედაპრის წარმოებას. ეს იქნება სიახლე ჩვენი რეგიონისთვის. თქვენი სურვილისამებრ შევძლებთ, თქვენთან ერთად შევარჩიოთ და საერთო დიზაინს შევუხამოთ ფერი, რაც ხშირ შემთხვევაში წარმოადგენს მნიშვნელოვან პრობლემას დამკვეთისთვის. აგრეთვე ვაწარმოებთ სამზარეულოს ზედაპირისთვის ერთ და ორ სექციან ღრმა ნიჟარებს, რომლებიც იქნება კომბინირებული სამზარეულოს ზედაპირთან და არა გამოყოფილად. დარწმუნებულები ვართ, რომ გექნებათ შეკითხვები, რაც ბუნებრივა. ამისთვის გთხოვთ, მობრძანდეთ ან დარეკოთ ჩვენს ოფისში, რომელიც მდებარეობს ქ. ზუგდიდში, მარჯვენა სანაპიროს #14; Tel.: 579-99-01-01. "მარგი დიზაინის" მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სიახლეების დანერგვა ადგილობრივ ბაზარზე, გამომდინარე აქედან, ხელოვნური მარმარილოს წარმოება ზუგდიდში არის იმ პროგრამის ნაწილი, რომელიც გრძელვადიანი პროექტით არის გაწერილი. აქვე გაცნობებთ, რომ წარმოების (ხელოვნური მარმარილოს წარმოება) გახსნის დღიდან პირველი 5 შემკვეთი ისარგებლებს 40%–იანი ფასდაკლებით. ასე რომ, იყავით ყურადღებით და არ დაკარგოთ შანსი, თვითღირებულების ფასად შეიძინოთ ხელოვნური მარმარილოსგან დამზადებული ნებისმიერი ფორმისა და დიზაინის ზედაპირი, ნჟარები, ფანჯრის თაროები, ავეჯისთვის სხვადასხვა სახის ფასადი და მრავალი სხვა, რომელიც თქვენ სურვილს და მოთხოვნებს სრულად დააკმაყოფილებს. საუკეთესო სურვილებით, "მარგი დიზაინი"
Carolina Moczygemba: Develop The Best Social Media Marketing With This Good Advice

Carolina Moczygemba: Develop The Best Social Media Marketing With This Good Advice

May 3, 2015 - People interact differently than they used to, because of social media. Every day, people use sites including Twitter or Facebook to write about their lives and share content from online. When used properly, social media is an incredibly powerful marketing strategy. The following article offers you ideas about social media marketing.

Boast about your entire followers for those who have social media blog. This may seem strange, but many of the times people want to know if you are legitimate before they'll interact with you. It is possible to blog about friends from time to time, or you can simply send someone a shout-out. Link to your other social media profiles, also.

It is critical to update your business's social media profile regularly. Develop a posting schedule. If you stay interesting, people will keep coming back. Set a reminder so you will know it's time to get a new blog entry.

Don't make subscribing to your blog like trekking via a swamp. Do not position the button where it'll be hard to find. Instead, input it right near a crucial piece of content, since this will draw readers' eye your subscription link. To profit those with slow connections, make it the first thing that loads on your own website or camping stove and pot.

You can share much more of your company's information using social media marketing. You could, for example, get involved with your area and post pictures of your fund raising activity. Provide your audience a look into the production technique of the products they are buying by sharing pictures or videos of the employees at work. Post whatever will make your organization look good inside the eyes of customers.

Toy around using a variety of techniques to learn the ones most successful for you before you do the state launch. Even when your content is up, you need to pay close attention to the way your audience is responding to it. This can stop any mistakes from happening that could possibly affect your reputation.

When you use social media, market your services or products on as many sites as you can. Facebook is immensely popular, but Myspace continues to have a following, and Twitter is increasing in popularity. Using many sites will guarantee maximum exposure to your business.

In case your business is of a home-based nature, avoid using autoresponders or bots to write to your social media pages. Auto-responders are impersonal and will create resistance in the public towards both your social media marketing and your business itself. Many of the time the car responders send messages people examine as spam.

Do your best to associate your social media with your printed advertising. One way to do it, would be to post your profile address on all your publications, including posters and fliers. Make use of this kind of strategy to create interest in your promotions with previews or contests which will get them excited.

Unless you provide interesting content plus an appealing profile, it'll be difficult to maintain a powerful online presence. You have to take time writing your content, and make sure you proofread it to be sure it is informative and fascinating. To finish it off, use intriguing and catchy headlines and subtitles.

YouTube can be a highly effective spot to draw attention to your site. Remember to put links to your website or blog in the beginning of each of the YouTube videos. Also be sure to incorporate to your descriptions any and all keywords the relate with your particular market niche. Even your tags will include relevant keywords.

Stay humble! Your business might be big, but if you have a big ego, your social media campaign is a big failure. Don't ever assume that you've more power than your subscriber base and followers. They're the reason behind your success.

Once you've taken the time to polish your social internet marketing skills you should have an easy time determining how to market forever. Publishing amounts to posting your data on the right social media networks so your customers and potential prospects will be certain to see it. Now prepare to see more visitors. jointly written by Margarete V. Mckissack